Så er holdet meldt til forårets DM i dans for efterskoler. Stilarterne i år er i en Hiphop klasse og en Free style – klasse, som er free style i betydningen at dansestilarten er fri, og man kan danse det man vil med sit hold. Først skal man igennem 3 (!) kvalifikationsrunder, derefter er det endelige DM i Nordjylland.

Her kan rammerne for DM  læses:

 Der er mulighed for at stille op i to forskellige kategorier:

o Freestyle

o Hip Hop.

  • Hver skole må stille op i hver kategori med max 2 hold, dog må de samme elever ikke bruges på begge hold. Dvs. hvis elev A B C D E F er på Hip Hop hold 1, så må disse ikke indgå på Hip Hop hold 2.
  • Derimod må de samme elever godt deltage i begge kategorier.
  • Minimum antal deltagere på ét hold er 6 elever. Max antal er op til holdet selv, dog skal der tages højde for scenestørrelsen.Konkurrencen

 Det tilstræbes, at konkurrencen afholdes i to runder i hver kategori. (Dette afhænger dog af antal til- meldte hold i kategorien). I første runde danser alle deres rutine i vilkårlig rækkefølge. De 6 hold med højest point efter indledende runder går videre til finalen. Her danses igen. Gamle point slettes, og der gives point på ny. Herefter placeres de 6 hold fra førstepladsen til sjettepladsen. 1. 2. og 3. pladsen annonceres. Der vil være præmier til de 3 bedste hold i hver kategori.

Sceneprøve

Inden konkurrencens start, skal alle hold have min. 5 minutter til hver rutine, hvor de kan afprøve scene og lyd. Dette kan gøres om morgenen på konkurrencedagen eller dagen før.

Freestyle

Denne kategori er meget åben, hvilket betyder at stort set alle stilarter kan danses i denne kategori.
Det er også tilladt at bruge rekvisitter i denne kategori, dog skal rekvisitterne kunne fjernes fra scenen igen på 1 min. (derfor er vand, glimmer, støv, olie osv. ikke tilladt), da dette vil gøre underlaget glat og usikkert for danserne.

Bedømmelse af Freestyle

Dommerne bedømmer ud fra nedenstående kriterier:
Hver dommer kan give op til 10 point under hvert kriterier – dvs. at der i alt kan opnås 60 point fra hver dommer.

Synkronisering
Holdmedlemmernes bevægelser skal hovedsagligt udføres synkront. Hastighed, ti- ming og udførelsen af bevægelserne skal udføres af alle holdmedlemmer i fælles- skab. Smide/kaste eller eksplosive bevægelser er tilladt.

Formations- og niveauskift
Holdet skal tilstræbe unikke, komplicerede og udfordrende formationer, partnerar- bejde bevægelser og mønstre. Brugen af hele scenen vil også indgå i dommernes vurdering.
Rutinen bør inkludere tre niveauer af bevægelse (lav/mellem/høj).

Sværhedsgrad, Kompleksitet og teknik
Sværhedsgraden er målt på niveauet af alle holdmedlemmernes kunnen. Dvs. hvis alle holdmedlemmer laver en svær trinkombination, tæller det højere, end hvis kun nogle af holdets medlemmer laver det. Dommerne ser på om rutinens kompleksitet er høj eller lav, og om kompleksiteten passer til dansernes tekniske kunnen inden for stilarten. Det er tilladt at udføre spring, stunts, tricks etc. Hvis de udføres kontrolleret og forsvarligt.

Brug af musik
Udførelse og koreografi i forhold til tid og musik, samt holdets evne til at optræde synkront/samtidigt til musikken.

Udstråling og Udtryk
Udtrykket i dansen, musikken og tøjet skal hænge sammen. Dommerne kigger på dansernes performance som en helhed, hvilket betyder at udstråling også vægtes højt.

Kreativitet og Variation
Nytænkning og kreativitet skal tilstræbes i koreografierne.

________________________

Hip Hop

I denne kategori er det kun tilladt at danse Hip Hop.
Hip Hop er en meget bred betegnelse og dækker derfor over flere stilarter in- den for Hip Hop. Nedenstående er disse listet op.
I denne kategori er det ikke tilladt at bruge rekvisitter.
Man bestemmer selv, hvorvidt man kun har én stilart eller flere forskellige in- den for sammen koreografi. Vælger man flere stilarter, vil kompleksiteten naturligvis være højere.

New School Hip Hop stilarter: 

Hip Hop

 New Jack Swing
 House Dance
 New Style
 Clowning/Krumping
 Ragga-Reggaeton/Dancehall  Steppin-Stomp-Gumboots

Old School Hip Hop stilarter:
 Bboying/Bgirling (break dancing)  Locking
 Popping
 Wacking-punking
 Vogueing

Bedømmelse af Hip Hop

Kategorien Hip Hop bedømmes med samme pointsystem som beskrevet under Freestyle.
Der bedømmes ud fra samme kriterier.

Advertisements